Privacyverklaring Mijn Warm Huis

Deze privacyverklaring licht toe hoe Interleuven en de stad/gemeente waarin uw huis is gelegen (hierna “wij” genoemd) omgaan met de persoonsgegevens die worden verzameld via Mijn Warm Huis.

Verwerking van persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens

Mijn Warm Huis is een applicatie die als doel heeft inwoners inzicht te geven in de energetische situatie van hun woning en de maatregelen die kunnen worden genomen om deze te verbeteren. Wij vinden uw privacy belangrijk. Daarom werd bewust gekozen om de applicatie laagdrempelig te houden en geen persoonsgegevens te vragen om gebruik te kunnen maken van de applicatie.

De gegevens die u ingeeft in de applicatie worden anoniem verzameld, opgeslagen en verwerkt, tenzij u uw e-mailadres en/of adres opgeeft om het stappenplan toegestuurd te krijgen en/of op de hoogte gehouden te worden van nieuwe initiatieven i.v.m. energiezuinig renoveren met premies, bouwadvies en renovatiebegeleiding. Dan worden de gegevens hieronder vermeld niet geanonimiseerd bijgehouden:

 • Kenmerken van uw woning (type bebouwing, oppervlakte, type dak, gevel, ramen, verwarming en hernieuwbare energie)

 • Energieverbruik (optioneel)

 • Aantal mensen dat in uw huishouden woont

 • Of u eigenaar of huurder bent

alsook uw e-mailadres en/of fysiek adres.

Waarom en waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken

Uw e-mailadres en/of adres:

 • Om u op de hoogte te houden van initiatieven rond energiezuinig renoveren met premies, bouwadvies en renovatiebegeleiding.

Anonieme en geanonimiseerde gegevens kunnen gebruikt worden:

 • Voor statistieken en onderzoek omtrent de kenmerken van het woonbestand in uw gemeente en potentiële renovatiegraad.

 • Om het gebruik van deze sensibiliseringstool in het kader van het Europese See2Do!-project te monitoren.

Cookies worden gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van de applicatie te verbeteren.

Grondslag

Voor elke verwerking van persoonsgegevens werd steeds uitdrukkelijk de toestemming gevraagd aan de gebruikers. Een dergelijke toestemming kan te allen tijde terug ingetrokken worden. Je kan hiervoor contact opnemen met ons (info@interleuven – t 016 28 42 00).

Doorgifte aan derden

Het kan zijn dat we een externe partij inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren (bv. voor de hosting van de applicatie). Wij hebben met die derde partijen afspraken gemaakt over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens in een verwerkersovereenkomst. Er wordt vastgelegd dat derde partijen uw gegevens nooit voor eigen doeleinden mogen gebruiken.

Bewaartermijn gegevens

Interleuven en de stad/gemeente waar u woont, bewaart uw persoonsgegevens gedurende een periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de doelstelling waarvoor ze verzameld werden.

Contactgegevens die u enkel verstrekt om een rapport toegestuurd te krijgen worden onmiddellijk na verzending verwijderd.

De antwoorden m.b.t. uw woning die werden ingegeven in de applicatie en de gegevens die u ons verstrekt om op de hoogte te blijven van initiatieven rond energiezuinig renoveren met premies, bouwadvies en renovatiebegeleiding worden onbeperkt bijgehouden.

Uw rechten

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Interleuven en de stad/ gemeente waar uw woont of als u deze wenst in te zien, kunt u contact opnemen met (info@interleuven – t 016 28 42 00). Via dezelfde weg kan u ook steeds vragen om uw gegevens te laten corrigeren, aanvullen of verwijderen. U kan ons ook vragen uw persoonsgegevens niet langer te gebruiken.

Bovenstaande rechten zijn uiteraard enkel van toepassing op uw eigen gegevens en niet op gegevens van andere personen.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. U kunt cookies controleren of uitschakelen. Het is mogelijk om cookies van uw computer te verwijderen, en de meeste browsers kunt u ook zo instellen dat ze geen cookies plaatsen.

Functionele cookies

Er wordt een sessie-cookie bijgehouden om het mogelijk te maken uw sessie op te slaan en later verder af te werken.

Analytische cookies

Om het gebruik van onze website te meten gebruiken wij de diensten van Google Analytics. Daarmee wordt bijgehouden hoe bezoekers onze websites gebruiken, welke pagina’s zij bezoeken, waar zij vandaan komen, waar zij op klikken en welke browser zij gebruiken. Met deze informatie kunnen wij het gebruiksgemak en de kwaliteit van onze websites verbeteren en kunnen bezoekersstatistieken worden opgesteld:

  • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina's;

  • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina's;

  • het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina's van onze website bezoekt;

  • het bijhouden van welke browser (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, etc.) gebruikt wordt door een bezoeker;

Hierbij wordt onder meer het IP-adres gebruikt (het laatste octet van dit IP-adres wordt gemaskeerd). De optie 'Gegevens delen' werd bovendien uitgezet.

Interleuven heeft in het kader van deze verwerkingen met Google een verwerkersovereenkomst afgesloten.

 

U kunt cookies controleren of uitschakelen. Het is mogelijk om cookies van uw computer te verwijderen, en de meeste browsers kunt u ook zo instellen dat ze geen cookies plaatsen:

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen (info@interleuven.be of 016 28 42 00). Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Wijzigingen

Privacywetgeving wordt van tijd tot tijd aangepast en verbeterd, daarom is ook deze privacyverklaring aan verandering onderhevig. Onderaan leest u wanneer dit document voor het laatst is aangepast. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van Interleuven gepubliceerd zijn. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijken

Interleuven

Brouwersstraat 6, 3000 Leuven

016 28 42 00

info@interleuven.be

Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming

informatieveiligheid@interleuven.be

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 07/06/2018